O spoločnosti

Baňa Čáry je banícka spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou hnedého uhlia – lignitu. Je najmladšou hnedouhoľnou baňou na Slovensku a svojimi zásobami je najperspektívnejším zdrojom suroviny na výrobu elektriny. Najväčším odberateľom energetického uhlia sú Slovenské elektrárne ,a.s. – ENO Zemianske Kostoľany. Vyťažiteľné zásoby predstavujú 25 mil. ton, čo predstavuje perspektívu na viac ako 50 rokov. Ročne vyťažíme toľko uhlia na výrobu elektriny , aby mohlo cca. 111 000 priemerných domácností celý rok svietiť , variť , kúriť a používať elektrické prístroje. Lignit z tohto ložiska má nízky obsah síry, stabilnú výhrevnosť a minimálny obsah ťažkých kovov. Pre tieto vlastnosti sa využíva v energetike ako priemyselné palivo, je vhodný na spaľovanie v kotloch, ktoré vyhovujú ekologickým kritériám. Uhlie je vhodné aj pre obyvateľov na vykurovanie domácností. Surovinová politika, Energetická politika ako základné dokumenty vlády SR v oblasti energetiky vyjadrujú záujem túto energetickú surovinu ďalej ťažiť. Výrobu elektriny z domáceho uhlia schválila vláda SR ako všeobecný hospodársky záujem.

História a súčasnosť

Baňa Čáry, a.s.

Baňa Čáry nadviazala na vyše 30 ročnú históriu ťažby lignitu na Záhorí. Výhradné ložisko lignitu Gbely sa nachádza medzi obcami Gbely, Čáry, Smolinské a Petrova Ves, v severovýchodnej časti kútskej priekopy, ktorá je súčasťou severného výbežku Viedenskej panvy. Kútska priekopa je výrazne tektonicky ohraničená farskými poruchami a svätojánskym zlomom. Je síce najmladšou baňou na Slovensku , avšak svojimi zásobami kvalitnej suroviny perspektívnym zdrojom pre energetické účely, ale i ekologického organického hnojiva. Z ložiska sa za toto obdobie vyťažilo cca. 5 miliónov ton lignitu. Príprava a samotná ťažba na ložisku zamestnávala významný počet obyvateľov regiónu. V súčasnosti Baňa Čáry zamestnáva 250 zamestnancov. Priemerná ťažba dosahuje 200 tis. ton lignitu a razením ďalších banských diel zabezpečuje stabilitu a rozvoj.

Predstavenstvo a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

 • Predseda predstavenstva:
 • Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
 • Člen predstavenstva:
 • Ing. Dalibor Richter

Vedenie spoločnosti

 • Generálny riaditeľ:
 • Ing. Roman Hrnčirík

Aktuality

Podporujeme

Zamestnanie

Pracovné miesta

Baňa Čáry je dlhodobo a perspektívne sa rozvíjajúca banícka spoločnosť, ktorá ponúka stabilné zamestnanie pre občanov nielen Záhoria.
Aké profesie u nás nájdete?

RHČ:

 • Baník – robotník
 • Banský zámočník
 • Banský elektromontér
 • Prevádzkový elektrikár
 • Prevádzkový zámočník
 • Obsluha pracovných strojov
 • Pracovník na povrchu banských prevádzok
 • Kovoobrábač
 • Zvárač

THP:

 • Revírnik
 • Energetik
 • Mechanik
 • Zásobovanie
 • Účtovník
 • Obchod

Benefity

Baňa Čáry ponúka svojím zamestnancom benefity:

 • príspevok na DDS 2% ročne
 • stravné lístky
 • mesačné prémie
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • firemné podujatia / banícky deň, podujatia pre deti zamestnancov a pod./
 • vianočné balíčky
 • rekondičné pobyty pre zamestnancov v kategórii 3 a 4
 • automat na osviežujúce nápoje za zvýhodnené ceny
 • príspevky na športové a kultúrne podujatia
 • poistenie rôzneho druhu / PZP automobilov, cestovné poistenie/
 • finančný príspevok na stravu pracovníkom v podzemí
 • vernostný príspevok baníkom

Voľné pracovné miesta

 • Prevádzkový elektrikár
 • baník - robotník
 • banský zámočník
 • revirník /THP/

Požiadavky:

 • Baník – robotník: základné vzdelanie, vyučený v remesle, prax v baníctve vítaná, dobrý zdravotný stav, zodpovednosť,
 • Banský zámočník: strojárske vzdelanie, zváračský preukaz výhodou, prax v údržbárskej činnosti,dobrý zdravotný stav, zodpovednosť,
 • Revírnik: technická funkcia, banícke alebo strojárske stredné vzdelanie, organizačné a riadiace schopnosti. Dobrý zdravotný stav, zmysle pre zodpovednosť

Technológie

Výrobky a služby

Obchod

Hlavný produkt - hnedé uhlie - lignit:
 • energetické
 • triedené druhy
 • lignofert

Hlavný odberateľ SE , a.s. –ENO Zemianske Kostoľany

Produkty

Hlavným produktom spoločnosti je hnedé uhlie – lignit. Tento produkt je spracovávaný v nasledovných modifikáciách:
 • Energetické uhlie
 • Triedené druhy:
  • kocka
  • orech
 • Lignofert – organické uhlíkaté hnojivo

Tabuľka s tech. a kvalitatívnymi parametrami jednotlivých modifikácií aj s cenami.

P.c. Druh Zrnitost Akostne znaky Trieda Predajna cena
W A S Q bez DPH s DPH
% % % MJ/kg
1. Kocka 40 - 120 45,8 6,6 1,06 11,10 E-100 49,92 59,90
2. Orech 20 - 40 38 8,4 1,17 12,89 E-95 49,42 59,30
3. Energetické 0 - 30 40 11,15 1,17 10,22 E-95 Cena dohodnutá v kupnej zmluve
Stiahnúť tabuľku v pdf

Alternatívne využitie lignitu

Lignit predstavuje okrem energetického potenciálu veľmi cennú surovinu na výrobu produktov s vysoko pozitívnym účinkom v oblasti agro-sektoru a životného prostredia. Z minulosti sú známe výsledky výskumu použitia lignitu ako

 • biostimulátora rastu a pôdneho kondicionéra
 • sorbenta pre sanáciu znečistenia pôdy ťažkými kovmi

Pre tieto účely sa v SR používal lignit v prírodnej forme upravený mletím na jemnú zrnitosť – tzv. lignofert. Hlavnou a veľmi vzácnou zložkou lignitu z tohto hľadiska sú humínové kyseliny. Výsledné produkty vo forme koncentrátov účinných látok môžu slúžiť na zvýšenie kvality produkcie v poľnohospodárstve a zároveň pri odstraňovaní starých ekologických záťaží a pri revitalizácii kontaminovanej pôdy.